Khotbah

Anugerah Allah yang Memberi Kehidupan

Latest Message from . March 11, 2018. Category: Khotbah Minggu

Khotbah Sebelumnya

Menghayati Kerendahan Hati Maria, Ibu Yesus

Latest Message from . December 20, 2015. Category: Khotbah Minggu

Siap Ditampi oleh Penghakiman-Nya

Latest Message from . December 13, 2015. Category: Khotbah Minggu

Tugas Kenabian Masa Kini

Latest Message from . December 6, 2015. Category: Khotbah Minggu

Cermat Membaca Tanda-Tanda Zaman

Latest Message from . November 29, 2015. Category: Khotbah Minggu
Page 11 of 11 1 9 10 11