Menolak Diam

Latest Message from . September 10, 2017. Category: Khotbah Minggu

Beriman dalam Konsep VS Beriman dalam Fakta

Latest Message from . October 16, 2016. Category: Khotbah Minggu

Berdoa kepada Allah dengan Kerendahan Hati

Latest Message from . July 24, 2016. Category: Khotbah Minggu

Berjumpa dengan Allah yang Hidup

Latest Message from . July 17, 2016. Category: Khotbah Minggu

Pergi Memberi Kepercayaan

Latest Message from . May 5, 2016. Category: Khotbah Hari Raya

Kasih Allah: Penopang Bagi Yang Lemah.

Latest Message from . April 17, 2016. Category: Khotbah Minggu

Kasih yang Berubah, Kasih yang Mengubah

Latest Message from . March 27, 2016. Category: Khotbah Hari Raya

Tetap Teguh dan Setia

Latest Message from . March 25, 2016. Category: Khotbah Hari Raya